Trivselsundersøgelse

Trivselsmåling  

Som led i et samarbejde kan jeg tilbyde en trivselsmåling der tager temperaturen på i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiveret af organisationens kerneformål.

Trivselsundersøgelsen vil have 20 standard spørgsmål, hvor det søges afdækket, i hvor høj grad medarbejderne føler, at deres ressourcer kommer godt i spil i forhold til organisationens kerneopgave. Resultatet giver et godt udgangspunkt for, at I som ledelse og i sparring med mig kan vurdere, hvad I er tilfredse med, og hvilke områder I mener, det kunne være relevant at sætte ind med en ledelsesmæssig investering.  Udover standardspørgsmålene vil I have mulighed for selv at få afdækket egne spørgsmål til medarbejderne. Øvelsen går ikke ud på at sætte medarbejdertrivsel i centrum, men derimod at få en fornemmelse af det potentiale, der kan være gemt i medarbejderne, så de i højere grad føler sig motiverede for at løse organisationens samfundsmæssige kerneopgave.

Trivselsmålingen kan være et godt udgangspunkt for at måle effekten af værdibaseret ledelse.

 

Den trivselsundersøgelse, jeg vil stille til rådighed, vil have spørgsmål som disse: