Jeg ved det virker!

Jeg ved det virker – jeg har prøvet det i 20 år.

Via min MPA fik jeg styr på, hvorfor det, jeg gjorde, virkede. Denne forståelse hentede jeg særligt i motivationsteorien. Som en del af min afsluttende afhandling, satte jeg min tilgang til offentlig ledelse ind i en styringsmodel. Min styringsmodel bygger langt henad vejen på den almindelige organisationsteori, tilsat elementer fra min praktiske erfaringsbase i forhold til, hvordan man rent praktisk sætter opgaven i centrum.

I 2005 var jeg så heldig at få lov til at stå som øverste ansvarlig for opbygning af SKATs Betalingscenter i Ringkøbing. Det var et af de første forsøg på at udflytte statslige arbejdspladser til et yderområde i Danmark, og der var ikke mange der troede det ville gå godt. Min tilgang til opgaven var, at jeg ville bevise, at der var en anden måde at drive offentlig ledelse på end det, man oftest tænker om arbejde i det offentlige. Jeg ville skabe en arbejdsplads præget af engagement, kreativitet, fællesskab og ansvar for den gode offentlige ydelse. Et af mine mange mottoer, sagt med et glimt i øjet, var, ”hvis man om to år roser mig, fordi Betalingscentret kom til at virke på samme måde som det øvrige SKAT, ja så ville jeg græde mig i søvn hver nat”. Den første vision i vores ledergruppe var derfor, at vi ville være rollemodel for en anderledes drevet offentlig organisation. Visionen lykkedes, og vi leverede både på produktivitet, kvalitet og service til borgere og virksomhederne, dette samtidig med, at vi gennem alle år havde de mest tilfredse medarbejdere i den statslige sektor, målt af personalestyrelsen. Jeg blev i 2008 kåret som årets grænsebryder i Ringkøbing-Skjern kommune med begrundelse i, at jeg gjorde en tabersag til en vindersag.

Fra 2013 til udgangen af 2017 fik jeg ansvaret for drift og fusion af SKATs to Kundecentre samt endelig at fusionere Kundecentret med Betaling og Angivelse. Ved udgangen af 2017 havde jeg i fællesskab med 28 personaleledere ansvaret for ca. 650 medarbejdere. Den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse i SKAT viste klart, at medarbejderne i mit ansvarsområde var de mest tilfredse medarbejdere, på trods af, at de opgaver, vi løste, af mange blev betragtet som de mindst attraktive.

I de gode resultater, der blev skabt, føler jeg kun, at jeg løste en meget lille del af opgaven – jeg satte den strategiske retning, var rollemodel for organisationens sociale værdier samt sikrede, at kerneopgaven var i centrum i alt hvad vi foretog os. Jeg er sikker på, at alle medarbejdere og ledere følte, at de hver især var en meget vigtig brik i at det lykkedes.

Efter 20 år som leder har jeg en følelse af, at jeg har bevist, at der er en anden måde at drive offentlig ledelse på – ”been there done that”. Mit store ønske er, om jeg på en eller anden måde kan inspirere andre offentlige ledere – inspirere de mange offentlige ledere, som er ambitiøse i forhold til det ansvar. man bærer som leder for opgaven, samfundet og de menneskelige ressourcer. Min tilgang vil være, at kerneopgaven SKAL sættes i centrum for alle beslutninger. Det er der mange andre end mig, der siger, men hvordan gør man det rent praktisk. Det er det, jeg gerne vil inspirere til og diskutere med andre ledere, som vil noget med det ansvar, der følger med et leder job.