Hvorfor forandringer?

Forudsætningen for at forandringer lykkes er, at man kan besvare spørgsmålet; HVORFOR?

Den største forhindring for at organisatoriske forandringer lykkes (og det gør de faktisk kun meget sjældent) er, at ledelsen kan give svaret på; “hvorfor skal vi gennemføre disse forandringer?”. Hvis ledelsen ikke er i stand til klart og tydeligt at give svaret på det spørgsmål, vil forandringerne ikke lykkes. Begrundelsen for ethvert forandringstiltag kræver et meningsfuldt svar.

Det er min erfaring, at en organisation har brug for lang tid, op til flere år i store organisationer, for at etablere denne klare bevidsthed om organisationens formål, og vænne sig til altid at sætte organisationens formål i centrum for det daglige virke. Først når ledelsen og hele organisationen har taget formålet til sig følelsesmæssigt, er det muligt at lave større effektiviseringstiltag begrundet i formålet med organisationen. Det skal være sådan, at ledelsen klart fornemmer, at medarbejdernes engagement og trivsel rent faktisk påvirkes positivt af deres bevidsthed om, at de er med i noget større end det enkle. Viden om organisationens formål skal præge de beslutninger, der træffes, fx ved prioritering af uddannelser, ansættelser, optimering af arbejdsprocesser osv.

Klarhed omkring organisationens formål er ligeledes forudsætningen for at lede uden instrukser, og i stedet ved værdibaseret ledelse. Medarbejderne vil være i stand til selv at træffe de rigtige beslutninger, fordi de ved, hvad formålet med deres virke er.

Hvordan vinder organisationen medarbejdernes hjerne og hjerte?

Et klart defineret organisatorisk formål og en attraktiv vision for fremtiden er, efter min erfaring og teoretiske viden, forudsætningen for en succesfuld organisation – uanset om den er privat eller offentlig.

På trods af den teoretiske viden om vigtigheden af formål og vision, er et klart defineret formål og vision dog ofte fraværende i ledelsen af organisationer. Missioner og vision findes nedskrevet i mange organisationer, men oftest uden nogen praktisk anvendelse og betydning. Man kan købe en medarbejders arbejdskraft, men ikke medarbejderens hjerte, loyalitet og entusiasme.