Ro og mening i ledelse

Ledelse med ro og mening!

Jeg har været leder i 20 år og har haft særdeles gode erfaringer med at lede ved klart at kommunikere formål, retning og værdier og derefter slippe medarbejderne fri, og kun styre ved systematisk at sikre feedback på effekten af medarbejdernes indsats. Min ambition er nu at bruge mine mange års erfaring og teoretiske indsigt til at inspirere og hjælpe andre ledere. Jeg henvender mig primært til ledere, der er optaget af det ansvar, man bærer som leder for andre mennesker, og som ønsker at drive værdibaseret ledelse med kerneopgaven i centrum.

Værdibaseret ledelse har altid været mit udgangspunkt, og i langt de fleste år, uden at jeg var klar over det. Jeg har i mine første år som medarbejder tydeligt mærket, hvor stor en betydning motivation havde for min arbejdsindsats. Forskellen var ikke 10-20%, forskellen var mellem en aldeles værdiløs medarbejder contra en super værdifuld medarbejder.

Første betingelse for værdibaseret ledelse er, at ledelsen kobler ud, og skaber plads til ro til fordybelse i organisationens formål, retning og hvilke værdier ledelsen vil kendes for.

Jagten på effektivitet og medarbejdertrivsel giver oftest modsat effekt.

New Public Management, strukturreformen, centralisering, digitalisering, interne og eksterne konsulenter skaber et pres for konstante forandringer. Forandringerne er altid pakket ind i gode hensigter, om større effektivitet eller bedre trivsel. Det er dog et forskningsmæssigt faktum at forandringer oftest mislykkes.

Oftest fører jagten på effektivisering til det modsatte resultat – kontrol, dokumentation, mistillid, stress, målinger på meningsløse tal og i sidste ende, tab af effektivitet. Når en organisation sætter medarbejdertrivsel i centrum, giver det ligeledes den modsatte effekt – medarbejderne fokuserer på egne behov og hvad der ikke fungerer. “Mistrivsel” bliver det søgeord medarbejderne og ledelsen deler med hinanden – det giver ikke mening!

For at træffe de rigtige beslutninger, i det pres der er for konstante forandringer, skal ledelsen være dybt rodfæstet i formål og retning, ellers ender forandringerne i frustrationer og stress for at løse meningsløse opgaver.

Oftest måler ledelsen, det der kan tælles, men ikke det, der tæller.

Samarbejdsevner, kreativitet, videndeling, faglighed, positiv indstilling, humor er alle meget vigtige værdier på enhver arbejdsplads. Den ønskværdige adfærd er dog meget vanskelig at måle, og indgår derfor typisk ikke i de målesystemer, der etableres. Min erfaring er, at ledelsen altid får gode tal på det, der måles – men oftest uden at det har nogen samfundsmæssig værdi. En ledelse, der fejrer gode tal uden værdi, giver mistrivsel blandt medarbejderne.

Effektivitet og trivsel er hinandens forudsætning. Effektivitet forudsætter trivsel, trivsel kommer af mening med det man laver – det at være en del af noget større end den enkelte giver mening. Mening med jobbet, krav, forventninger, feedback og det at kunne se den samfundsmæssige effekt af sin indsats skaber trivsel.

Nyeste forskning viser at autonomi, personlig udvikling og mening er de tre hovedingredienser i trivsel. Mine 20 års erfaringer viser, at værdibaseret ledelse leverer disse vigtige ingredienser.

Man kan købe en medarbejders tid, men ikke hans hjerne, hvor kreativitet, opfindsomhed og handlekraft bor. Det kræver lederskab at få medarbejderens fulde potentiale i spil. Grundlaget for godt lederskab ligger i at kunne kommunikere organisationens formål og fremtidsdrømme. Kommunikationen skal være autentisk, og det kræver fordybelse og tid – ”jeg hører ikke, hvad du siger, for den du er råber så højt”.

Udgangspunktet for enhver succesfuld ledelse er at kunne svare på medarbejdernes “hvorfor?”.

 

John Willemoes Ladefoged