Ansvaret som leder

Som offentlige ledere skal vi leve op til et stort ansvar!

Som leder kan man gøre en kæmpe forskel. Vi er kulturbærere og sætter stemningen på arbejdspladsen. Den stemning, vi skaber, tager medarbejderne med hjem, og derfor rækker ansvaret længere end blot til det professionelle ansvar – også videre efter arbejdstids ophør.

Det offentlige lægger beslag på en meget stor andel af de højest uddannede mennesker i det danske samfund. Det er min klare fornemmelse, at vi i det offentlige ikke i tilstrækkelig grad formår at udnytte dette potentiale – det er et tab for samfundet, medarbejderne og for organisationen.

I de tyve år, jeg har fungeret som offentlig leder, har jeg altid søgt at motivere medarbejderne, da jeg ved, hvor stor forskellen er på den indsats en motiveret medarbejder leverer, contra til en demotiveret medarbejder. Særligt i det offentlige, hvor der er stor tryghed i ansættelsen, er det   fuldstændig afgørende, at lederen formår at gøre opgaverne inspirerende.