12(og SKAT) bud på hvad man ikke skal i offentlig ledelse

12(og SKAT) bud på hvad man ikke skal i offentlig ledelse!

 1. Lad være med, at skrive en god mission, for derefter ikke at bruge den.
 2. Lad være med, at tro at alt kan topstyres med instrukser og cirkulærer.
 3. Lad være med, at tro at fordi man har taget en akademisk uddannelse, så er man pr definition klogere end alle ikke akademiske uddannede.
 4. Lad være at tro, at der kan hentes stordriftsfordele i et offentligt monopol.
 5. Lad være med, at tro at der kan bygges unikke IT-systemer i det offentlige.
 6. Lad være med, at tro at effektivitet i offentlige ydelser kan måles i tal.
 7. Lad være med, at tro at motivation ikke betyder noget.
 8. Lad være med, at lade mistro præge din ledelsesstil.
 9. Lad være med, at lade bureaukratiet dække kerneopgaven.
 10. Lad være med, ikke at stille krav og have store forventninger til medarbejdernes indsats.
 11. Lad være med, at tro at organisatoriske forandringer løser problemer og udvikler kerneopgaven.
 12. Lad være med, at tro at konsulenter kan løse de ledelsesmæssige udfordringer – hvis de kunne ville SKAT være den mest veldrevne offentlige organisation.